Narodne revolucije 60/a, Banatsko Novo Selo coronabns@gmail.com
RIB VAKUUM CRIJEVO

RIB VAKUUM CRIJEVONamijenjeno kao usisno crijevo, ali se može koristiti i kao tlačno crijevo u pumpama. Rebrasta vakuumska crijeva su spiralnog oblika, otporna na vakuum.